Traducere // Translate

If it's Friday/Dacă-i vineri, Forough Farrokhzad
Gift

I speak out of the deep of night
out of the deep of darkness
and out of the deep of night I speak.

If you come to my house, friend
bring me a lamp and a window I can look through
at the crowd in the happy alley.


Friday

My silent Friday,
My deserted Friday,
My Friday: sad, like dusty-
forsaken lanes.

My Friday,
The cold day of ailing, idle thoughts;
The moist day of endless, cruel bore,
My Friday, loaded with grief,
mournful of my fading faith,
and of my vain hope,

Oh, my Friday,
this renouncing day…

**&**

Oh, this empty room,
Oh, this gloomy home!

These opaque walls, isolating me from attacks of youth,
these collapsing roofs on my short daydreams of light,
this place of solitude, reflection and doubt,
this space of hues and shapes, signs and sound,
all speak to me- of this invincible void.

**&**

My life, like a mysterious river,
streamed into those silent, deserted days,
so calmly, and with a lot of pride.

My life, like a mysterious river,
Streamed into those empty, gloomy rooms,
so calmly and with a lot of pride.Sin

I have sinned a rapturous sin
In a warm, enflamed embrace,
Sinned in a pair of vindictive arms,
arms violent and ablaze.

In that quiet vacant dark
I looked into his mystic eyes,
found such longing that my heart
fluttered impatient in my breast.

In that quiet vacant dark
I sat beside him punch-drunk,
his lips released desire on mine,
grief unclenched my crazy heart.

I poured in his ears lyrics of love
"O my life, my lover it's you I want
Life-giving arms, it's you I crave,
Crazed lover, for you I thirst."

Lust enflamed his eyes,
Red wine trembled in the cup,
My body, naked and drunk,
quivered softly on his breast.

I have sinned a rapturous sin
beside a body quivering and spent.
I do not know what I did O God,
In that quiet vacant dark.Untitled by Ionescu Stephan Daniel


Păcatul

Am păcătuit, şi păcatul mi-a fost dulce desfătare
Într-o imbrăţişare care mă dogorea,
Într-o pereche de braţe care se răzbunau,
Arzând in flăcări sălbatice.

În întunericul acela ascuns şi tăcut
Am privit in ochii lui tainici
Şi am văzut atâta dorinţă
Încât inima imi tremura de nerăbdare.

În întunericul acela ascuns şi tăcut
Eram alături de el ca trăsnită,
Buzele lui işi slobozeau in mine dorinţa,
Mâhnirile dispăreau din inima-mi nebună.

Şi-am turnat in urechile lui cuvinte de dragoste
"Viaţa mea, iubitul meu, pe tine te vreau
Îmbrăţisarea ta, pe ea o aştept fara astâmpăr,
Iubire nebună, de tine sunt insetată."

Patima i-a aprins ochii,
Vinul roşu dănţuia in pahar,
Trupul meu, despuiat şi beat,
Peste pieptul lui fremăta.

Am păcătuit, şi păcatul mi-a fost dulce desfătare,
Alături de un trup fremătând şi terminat,
Nici nu ştiu ce-am făcut, Doamne,
În întunericul acela ascuns şi tăcut.

(Selecţie făcută de Smaranda D.)

Niciun comentariu: