Traducere // Translate

Ti dimostrerò che tutti i quadri sono falsi, disse lo specialista

Via Flickr:
"Ti dimostrerò che tutti i quadri sono falsi,
disse lo specialista, togliendosi la lente
che aveva appena ricevuto in dono
dal pianeta Marte" - Marin Sorescu

"Îţi voi dovedi că toate tablourile sînt false,
Spuse specialistul, scoţîndu-şi lupa
Pe care tocmai o primise cadou
Din planeta Marte
- Marin Sorescu

Niciun comentariu: